Layer 1
Sauna Ridderrode is geïnspireerd door legendes uit alle windstreken Verscholen in de bosrijke duinen, tegenover de ruïne van kasteel Brederode

Disclaimer

Bij samenstelling van de op deze website gepubliceerde informatie hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Wijzigingen in prijzen, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden Sauna Ridderrode en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Sauna Ridderrode aanvaardt hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Sauna Ridderrode sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op onze website.

Bezoek aan de website
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.  Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke  doeleinden  informatie van u nodig hebben voor, bijvoorbeeld, de bevestiging van reserveringen en of een reactie op een ingevuld contactformulier. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen. 

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.

Persoonlijke gegevens en beveiliging
Het is onze bedoeling de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Uw persoonlijke informatie zal niet worden doorverkocht. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke gegevens zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Sauna Ridderrode behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Sauna Ridderrode. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sauna Ridderrode worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Sauna Ridderrode vereist.