Stilte sauna


Een zichzelf respecterend Sauna-Thermen complex heeft naast stilteruimten ook een sauna waar het de bedoeling is dat een ieder zijn of haar mondt houdt.

Zo ook Sauna ~ Thermen Ridderrode. Helemaal geen punt natuurlijk als je je realiseert dat je in de rest van het complex gewoon ontspannen kunt praten met elkaar. De stilteruimten en -sauna zijn daardoor juist heerlijke eilanden van absolute stilte en rust.

Lekker ontspannen

Lekker ontspannen